par mums
  jaunumi
  vēsture
  S!P!K!
     vēsture
  citas korporācijas
  ENG - about us
 
  daugavietēm
 
 
 
 

S!P!K!

Studenšu Prezidiju Konvents (S!P!K!) ir visu Latvijas studenšu korporāciju augstākais likumdošanas, pārvaldes un tiesas orgāns, kas apvieno studenšu korporācijas, uztur starp tām sakarus, nosaka to darbības galvenos principus un saskaņo pamatnoteikumus, balstoties uz latviskiem, valstiskiem, nacionāliem un akadēmiskiem aspektiem.S!P!K! dibināts 1924. g. 2. decembrī. Tolaik pastāvošās studenšu korporācijas - Daugaviete, Gundega, Dzintra un Imeria – vienojas par Studenšu Prezidiju Konventa dibināšanu.

Mērķis – apvienot studenšu korporācijas un koordinēt to kopīgo darbību, saskaņot pamatnoteikumus un principus.

1940. g. tā darbība tiek pārtraukta.

1954. g. S!P!K! atsāk darbību trimdā.

Šobrīd S!P!K! ir 13 korporācijas.

2012./2013. mācību gadā S!P!K! prezidēja s!k! Daugaviete: S!P!K! s/l seniore taut! Katrīna Pakšāne, S!P!K! s/l viceseniore taut! Dita Lapiņa, S!P!K! s/l sekretāre taut! Agnese Treinovska.