par mums
     kas ir Daugaviete
     kā mūs atrast
     uzņemšana
     kontakti
     D! ārzemēs
     simbolika
     foto galerija
  jaunumi
  vēsture
  S!P!K!
  citas korporācijas
  ENG - about us
 
  daugavietēm
 
 
 
 

Par Daugavieti

Dibināta 1921. gada 6. novembrī pie Latvijas Universitātes.

Atjaunota 1989. gada 27. novembrī pie Latvijas Universitātes.

Krāsas: violets, zaļš, zelts.

Devīzes: Pars pro toto! (Viena par visām!);
Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!;
Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!).


• Daugaviete ir pirmā latviešu studenšu korporācija.

• Daugavietes mērķis ir pulcēt ap sevi augstskolu latviešu tautības studentes, kas domā nacionāli valstiski, audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm un veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību.

• Korporācijas uzdevums ir izkopt savās biedrenēs goda un pienākuma jūtas un attīstīt interesi par zinātni, mākslu un lietišķu fizisko nodarbošanos.

• Daugavietes nosaukums cēlies no Daugavas vārda – kā Daugava apvieno Latvijas pilsētas un laukus, tā lai jaunā korporācija apvieno studentes no visiem Latvijas novadiem; kā Daugava viļņo, plūst un ir mūžīgi mainīga un dzīva, tā lai jaunās studentes nes dzīvību un radošo garu visur, kur vien tās ietu un kam vien pieskartos.

• Daugavietes krāsu nozīme izskaidrota Daugavietes Karoga dziesmā, kurai vārdus sacerējusi Anna Brigadere, komponējis Alfrēds Kalniņš.

• Korporācija Daugaviete ir disciplīnas un tradīciju organizācija. Tā ir slēgta organizācija.

• Daugavietes nedrīkst būt pretvalstiskās un pretnacionālās organizācijās.

• Daugavietes biedreņu savstarpējās attiecības nosaka vecākuma princips, draudzība un savstarpēja palīdzība.

• 1927.gadā tiek dibināta Daugavietes Filistru biedrība.

• Pie Daugavietes Komānu garantējušas studenšu korporācijas Gaujmaliete, Varavīksne un Zinta.